Les INVERSIONS a executar en els Pressupostos de 2023 són les següents:

VOTS OPCIONS IMPORT ASSIGNAT
199 Millores en el centre d’AFA: un bany nou i reemplaçar la porta d’entrada per una altra amb millor aïllament 13.500 €
141 Compra de mobiliari i millora d’instal·lacions en l’Espai Jove 36.500 €

Les ACTIVITATS a executar en els Pressupostos de 2023 són les següents:

VOTS OPCIONS IMPORT ASSIGNAT
141 Manteniment de les fonts i del seu entorn (Nutxes, Moratell, Roset, Alécua, Marsola, Bassons) 8.400 €
117 Donar continuïtat al projecte d’Art-teràpia als tres col·legis 11.600 €