Las INVERSIONES a ejecutar en los Presupuestos de 2023 son las siguientes:

VOTOS OPCIONES IMPORTE ASIGNADO
199 Millores en el centre d’AFA: un bany nou i reemplaçar la porta d’entrada per una altra amb millor aïllament 13.500 €
141 Compra de mobiliari i millora d’instal·lacions en l’Espai Jove 36.500 €

Las ACTIVIDADES a ejecutar en los Presupuestos de 2023 son las siguientes:

VOTOS OPCIONES IMPORTE ASIGNADO
141 Manteniment de les fonts i del seu entorn (Nutxes, Moratell, Roset, Alécua, Marsola, Bassons) 8.400 €
117 Donar continuïtat al projecte d’Art-teràpia als tres col·legis 11.600 €