Les INVERSIONS a executar en els Pressupostos de 2022 són les següents:

VOTS OPCIONS IMPORT ASSIGNAT
176 Instal·lació de jocs urbans per a xiquets de 6 a 12 anys als tres col·legis. 19.500,00 €
120 Recuperació patrimoni arquitectònic rural com a fonts i llavadors, senyalització de partides, etc, per a fer-los visitables. 20.000,00 €
109 Actuacions de manteniment i millores de parcs i jardins. 10.500,00 €

Les ACTIVITATS a executar en els Pressupostos de 2022 són les següents:

VOTS OPCIONS IMPORT ASSIGNAT
207 Tallers de ArtTerapia per als tres col·legis. 13.227,50 €
150 Curs d’estimulació cognitiva a través de noves tecnologies. 6.000,00 €