ÀREA ÀMBIT DESCRIPCIÓ INVIABILIDAD O VIABILIDAD
PROPOSTES D’INVERSIÓ
Instal·lació coberta o pantalla-paravent a l’escola Sagrada Familia EPP  / EPA
ESPAIS OBERTS I PÚBLICS Zones infantils Un parque en el barrio sagrada familia donde los niños puedan jugar a la pelota sin molestar a los vecinos EPP
ESPAIS OBERTS I PÚBLICS Paratges (Els Plantadets, La Carrasqueta, La Sarga, La Font de Vivens, Font d´Alécua, Font de Bugaia, etc.) Recuperar asegadors que han desaparegut o estan en males condicions. MT – NCM
EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES Millora d’instal·lacions municipals (esportives, educatives, culturals, centres juvenils, centres de majors, etc.), Se necesita mejores instalaciones deportivas . Incentivar a la gente a hacer deporte I
EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES Millora d’instal·lacions municipals (esportives, educatives, culturals, centres juvenils, centres de majors, etc.), Piscina Cubierta y climatizada EPA / EP
EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES Contenidors Incremento de los contenedores ciudad y partidas MT
EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES Millora d’instal·lacions municipals (esportives, educatives, culturals, centres juvenils, centres de majors, etc.), Pistas de Pádel EP
MOBILITAT-ACCESIBILITAT Pas de vianants Arreglar Les escales del Safareig que ja fa molts anys que están tancades. EP
MOBILITAT-ACCESIBILITAT Pas de vianants Fer una rampa a les escales del costat de l’edifici de colefruse (Now edifici de l’AFA) MT / EPA / EPP
MOBILITAT-ACCESIBILITAT Conversió en zona de vianants de carrers Fer el Carrer Nou (desde la mandola) i Carrer Sant Antoni, d’us peatonal amb posibilitat d’accés amb vehicle als veïns EPP
MOBILITAT-ACCESIBILITAT Il·luminació viària Il.luminació del tram entre la glorieta del castell i l’antiga fàbrica Frundols EP
PROJECTES MUNICIPALS Campanyes Generals En Generals, proposse una millora del servei de comunicació d’autobusos a Alacant.
Serveis directes i mes freqüècia.
NCM
PROPOSTES D’ACTIVITAT
Activitas culturals per a veïns de 40 a 60 anys: taller teatre, taller costura, cursos xarxes socials, etc EP
ESPAIS OBERTS I PÚBLICS Zones infantils Incremento de limpieza y mantenimiento de parques infantiles y mejora continuada de los mismos MT
ESPAIS OBERTS I PÚBLICS Solars i places Replantearse y mejorar   la limpieza de las calles, especialmente LA Vila, Loreto, Casco antiguo, horriblemente  sucias MT
ESPAIS OBERTS I PÚBLICS Paratges (Els Plantadets, La Carrasqueta, La Sarga, La Font de Vivens, Font d´Alécua, Font de Bugaia, etc.) Arreglar els camins del Almoraig y netegar un poc les voreres que estan fatal y nian molts bichos e infectacions . EP
ESPAIS OBERTS I PÚBLICS Paratges (Els Plantadets, La Carrasqueta, La Sarga, La Font de Vivens, Font d´Alécua, Font de Bugaia, etc.)  Reforestació i recuperació de zones forestals afectades per incendis o qualsevol altra forma de desertificació. EP / NCM
EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES Millora d’instal·lacions municipals (esportives, educatives, culturals, centres juvenils, centres de majors, etc.), La meua proposta es per a reforzar les centres juvenils  i de les nostres majors I
PROJECTES MUNICIPALS Campanyes Educatives Es una pena: la propuesta es un curso sobre participación ciudadana para responsables municipales. Sean profesionales. I
MOBILITAT-ACCESIBILITAT Conversió en zona de vianants de carrers Estudi per millorar la seguretat dels vianants en el perillós encreuament de Carreró de les Monges i carrer del Vall MT

I = INCONCRETA
R = REPETIDA
PP= PROPIEDAD PRIVADA
EPA = EXCEDE PRESUPUESTO ASIGNADO
EP = EJECUCIÓN EN PROCESO
NCM = NO COMPETENCIA MUNICIPAL
EPP = EXIGE PROCEDIMIENTOS PREVIOS
RF = RE-FORMULADA
MT = MOTIVOS TÉCNICOS

– Propiedad privada: El Ayuntamiento NO puede actuar sobre propiedades. Se repitieron las propuestas sobre inversión en fachadas, recuperación de tal o cual edificio, inversiones en determinados solares, etc. El ayuntamiento NO puede invertir en fachadas, edificios o solares que no son de su propiedad.

– Ejecución en proceso. Se realizan propuestas de inversiones ya planificadas y aprobadas por el Pleno o por Alcaldía o incluso que se están ejecutando.

– Exige procedimientos previos: Exige redacción de proyecto y/o aprobación previa por parte de GVA o de Diputación, o implica procedimiento de licitación farragoso y que supera el plazo de la anualidad.

– Motivos técnicos: Existen informe o recomendaciones técnicas en contra de la propuesta.